از یه چوپان میپرسند : گوسفندات تغییری کردند ؟؟؟؟؟؟؟؟؟

 میگه: نع ع ع ع ع ع عه

{ گوسفنداش تغییری نکردن ، خودش تغییر کرده و شده گوسفند}

دسته ها : smsهای جدید
پنج شنبه بیست و هفتم 1 1388
X