من ساده و بی رنگم

من عاشق دلتنگم

صدبار بزن ، قطع کن ، من عاشق تک زنگمشکوفه های صورتی فدای مهربونیات

یه دل که بیشتر ندارم ، اونم فدای خندهاتهندونه بیار قارچ کنم            لبتو بیار ماچ کنماگه خرابی ، خرابتم

اگه مستی ، شرابتم

اگه هستی ، کنارتم

اگه نیستی ، به یادتم توی ساحل دلت اسم کسی رو حک نکن

از اینکه من دوستت دارم، حتی یه ذره شک نکندر وچه های عشق دنبال تو میگشتم ، حقیقت شب بود،ترسیدم و برگشتمبزرگترین ارتفاعی که باعث مرگم میشه ، افتادن از چشم توست

میگن اس ام اس به کسی میدن که راهش دوره

من به توچی بدم که توی قلبمیدسته ها : smsهای جدید
پنج شنبه سیم 8 1387
X